ตู้เย็นดีไม่พอ ต้องมีที่กดน้ำกับทำน้ำแข็งฉ่ำๆ อากาศแบบนี้วิ่งเข้าไปแช่ในตู้เย็นยิ่งดี ไม่มีคือเศร้า งั้นเราจัดให้ 15-50K ตู้ดีต้องมาสถิต!
Tagged in , , , , , , , , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.