ดูเหมือนว่าการโดน AI แย่งงานจะไม่ได้โดนผลกระทบเฉพาะกับพนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้นครับ เพราะในจีนมีการจ้าง AI เป็น CEO ของบริษัทแล้วกับ NetDragon Websoft Holdings Limited ที่ได้จ้าง Ms. Tang Yu มาเป็น CEO AI สาวสวยดูแลงานบริหารบริษัทแล้ว
Tagged in , , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.