รัฐเซาธ์ออสเตรเลีย 🇦🇺 ไม่ได้วัวหายล้อมคอก แต่ออกกฎหมายใบขับขี่ Performance Car License เพิ่มเติม รวมทั้งข้อกำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์สมรรถนะสูงต้องผ่านการอบรมออนไลน์ก่อนที่จะไปสอบ Ultra-high powered “U class” โดยคาดว่าจะมีผู้ขับขี่รถยนต์สมรรถนะสูงประมาณ 270 ราย ที่ต้องสอบให้ผ่านก่อน 1 ธันวาคม 2567

นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการ “ห้ามปิดระบบช่วยความปลอดภัย” และหากการขับขี่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีความผิดทางอาญาระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้น อัพโทษจำคุกเพิ่มสูงสุด 7 ปี

โดยนิยาม Ultra-high powered “U class” คือ รถยนต์ที่น้ำหนักรวมต่ำกว่า 4.5 ตัน ที่มีกำลังสูงกว่า 276 กิโลวัตต์ต่อตัน

(เทียบกับ BYD Seal ตัวทอป น้ำหนักรถเปล่ามัน 1,875 กิโลกรัม รวมคนนั่งน่าจะตก 2,100 = ประมาณ 180 กิโลวัตต์ต่อตัน)

อันนี้หยิบกฎหมายมาให้ดูว่า ถึงเกณฑ์รถจะไม่ถึง แต่เมืองนอกก็เริ่มตื่นตัวกับเรื่องอุบัติเหตุ และมีบทกำหนดโทษ/ข้อกำหนดการสอบใบขับขี่พิเศษเพิ่มแล้ว โดยที่เข้าข่าย “ส่วนใหญ่” จะยังเป็นซูเปอร์คาร์อยู่ แต่ถ้าเทียบกับกฎหมายเก่าที่ไม่เคยมีเกณฑ์พิเศษแบบนี้ จะเห็นว่าทางนั้น เขาก็ไม่ได้มองประเด็น “ลิดรอนสิทธิ์ในการถือครอง” แต่มอง “ความจำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะในการควบคุมรถและความปลอดภัยของท้องถนน” ครับ

อ่านเพิ่มเติม

[1] https://www.motor1.com/…/australia-registration-plates…/

[2] https://www.carexpert.com.au/…/how-south-australias…

Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.