เมื่อถึงเวลา เทคโนโลยีมันจะก้าวเข้ามาหามาอยู่ในชีวิตของ...
Tagged in , , ,
Learn More
Disclaimer: บทความนี้เป็นการประมวลข้อมูลทั้งด้านการค้า ...
Learn More
ล่าสุดเหมือน Signo เขาอ่านใจแอดได้นิดๆ มีหลังไมค์ว่ามีเ...
Tagged in , , , ,
Learn More
“แอดกาว เดี๋ยวมีกล่องลึกลับส่งไปที่บ้านนะ เตรียมร...
Tagged in , , , , , ,
Learn More
ใครเคยทำ USB Windows 11 ลงเอง จะรู้ว่ามันติดล็อกสเป็ก TPM 2.0, RAM 4 และอื่นๆ มากมาย แต่ Rufus จะทำให้ชีวิต IT Support ง่ายขึ้น เข้ามาดู!
Tagged in , , , , , , , ,
Learn More
SSD น่ะ ถ้าจะใช้ปกติมันก็ได้อยู่แหละครับ แต่มันก็คืออุป...
Tagged in , , , , ,
Learn More
พูดตรงๆ คือ แอดเป็นพวกที่ใช้ของเหลือจากในบ้านมาบ่อยๆ อย...
Tagged in , , ,
Learn More

in My Reviews Audi TT

Just take a look on this brand new fashion and really fast sport car from world famous brand. It has wild power and gorgeous exterior lines design. And when you open the door and take a sit inside it meets you with high level of materials and technical innovations. But most incredible begins when you start its engine.
Tagged in , , ,
Learn More

in My Reviews My Equipment

Camera and lenses for photographer is most important stuff. You can not be a photographer if you have no tools to take a picture. And quality of this equipment as important as you skills level. You can be e great photographer, but without camera in all goes to nothing. So today we will talk a little about my photo equipment.
Tagged in , , ,
Learn More

in My Reviews Light Equipment

In this post i will tell you some information about light equipment that i use in my work. Light and shadows are very important part of any photo composition. And if you have not good quality light it will be very hard to get awesome photos in studio sessions. So without many words we will go directly to equipment review.
Tagged in , , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.